Tour Exotic

ฮ่องกง สายบุญ (HKT)
ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12900 บาท ไหว้พระ 5 วัดดังที่สุดในฮ่องกง
ประเทศ :: ประเทศฮ่องกง
สายการบิน :: CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันเดินทาง :: 1/11/2562 - 31/12/2562
12,900 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

ฮ่องกง สายบุญ 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12900 บาท
ไหว้พระ 5 วัดดังที่สุดในฮ่องกง

 

พักโรงแรม 4 ดาว อาหาร 6 มื้อ รวมบนเครื่องไปกลับ

เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

 บริการอาหารบนเครื่องไปกลับ + น้ำหนักกระเป๋าไปกลับ 30 กก.

 จุดเด่นโปรแกรม  รวยเฮง เสริมปัง!

กับการขอพร 5 วัด ดังที่สุดในฮ่องกง ได้แก่ วัดแชกง (หมุนกังหันเสริมดวง),

วัดหวังต้าเซียน (ขอสุขภาพและเนื้อคู่) เจ้าแม่กวนอิมฮุงฮัม (เทศกาลยืมเงิน),

เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ (ขอบุตร) พระใหญ่เกาะลันเตา (ขออำนาจวาสนาบารมีสูงสุดดุจขุนเขา)

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ชมวิวรอบเกาะฮ่องกง ลิ้มลองเมนู Signature ห่านย่าง, ติ่มซำ ฮ่องกง

 


ตารางเดินทาง

ตารางเดินทาง

*เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*

ราคาใหญ่

(โปรโมชั่น)

ราคาเด็ก

3 - 18 ปี

ราคากรุ๊ปเหมา

 เริ่ม 10+1TL

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ขนาดกรุ๊ป

10 – 12 ตุลาคม 2562

15,900.-

15,900.-

17,900.-

5,500.-

20+1 TL

11 – 13 ตุลาคม 2562

15,900.-

15,900.-

17,900.-

5,500.-

20+1 TL

12 – 14 ตุลาคม 2562

15,900.-

15,900.-

17,900.-

5,500.-

20+1 TL

15 – 17 ตุลาคม 2562

15,900.-

15,900.-

17,900.-

5,500.-

20+1 TL

17 – 19 ตุลาคม 2562

15,900.-

15,900.-

17,900.-

5,500.-

20+1 TL

18 – 20 ตุลาคม 2562

15,900.-

15,900.-

17,900.-

5,500.-

20+1 TL

19 – 21 ตุลาคม 2562

15,900.-

15,900.-

17,900.-

5,500.-

20+1 TL

22 – 24 ตุลาคม 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

24 – 26 ตุลาคม 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

25 - 27 ตุลาคม 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

26 – 28 ตุลาคม 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

29 – 31 ตุลาคม 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

31 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

01 – 03 พฤศจิกายน 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

02 – 04 พฤศจิกายน 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

09 – 11 พฤศจิกายน 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

22 – 24 พฤศจิกายน 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

23 – 25 พฤศจิกายน 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

07 - 09 ธันวาคม 2562

15,900.-

15,900.-

17,900.-

5,500.-

20+1 TL

14 - 16 ธันวาคม 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

21 - 23 ธันวาคม 2562

13,900.-

13,900.-

15,900.-

5,500.-

20+1 TL

28 - 30 ธันวาคม 2562

15,900.-

15,900.-

17,900.-

5,500.-

20+1 TL

30 ธันวาคม – 1 มกราคม 2562

15,900.-

15,900.-

17,900.-

5,500.-

20+1 TL

** ทารก อายุไม่เกิน 2 ปี  ราคา  7,900.- บาท / นั่งตักผู้ใหญ่ (ไม่มีที่นั่งแยก) **

 

 

 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ