Tour Exotic

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น (HKT)
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9900 บาท พิเศษ! ไม่ไปดิสนีย์...เปลี่ยนไปนองปิง ฟรี!
ประเทศ :: ประเทศฮ่องกง
สายการบิน :: CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX)
วันเดินทาง :: 1/11/2562 - 31/12/2562
9,900 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9900 บาท
พิเศษ! ไม่ไปดิสนีย์...เปลี่ยนไปนองปิง ฟรี!

 

เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX)

** บริการอาหารบนเครื่องไปกลับ   
** น้ำหนักกระเป๋าไปกลับ 30 กก.

จุดเด่นโปรแกรม  สุดฟิน !!

รวมบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมรถรับส่ง ฟรี! เที่ยวเต็มวันอยู่จนถึงเวลาสวนสนุกปิด  

ขอพรปลดหนี้ แก้ปีชง เสริมดวง วัดแชกง ไกด์นำสวดเก่งมาก ขอพรเนื้อคู่ ขอความรักดีๆ เทพเจ้าด้ายแดงชมโชว์ม่านน้ำ 3D Man Groove สวยงาม พิเศษ! ซีฟู๊ดส์ + ไวน์แดง


ตารางเดินทาง

ตารางเดินทาง

*เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*

ราคาใหญ่

(โปรโมชั่น)

ราคาเด็ก

3 - 18 ปี

ราคากรุ๊ปเหมา

 10+1 TL   (เด็ก +3,000)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

 

กรุ๊ป

04 – 06 ตุลาคม 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

05 – 07 ตุลาคม 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

18 – 20 ตุลาคม 2562

12,900.-

15,900.-

14,900.-

4,500.-

20+1 TL

25 - 27 ตุลาคม 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

26 – 28 ตุลาคม 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

01 – 03 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

02 – 04 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

05 – 07 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

08 – 10 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

09 – 11 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

15 – 17 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

16 – 18 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

22 – 24 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

23 – 25 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

05 - 07 ธันวาคม 2562

11,900.-

14,900.-

13,900.-

4,500.-

20+1 TL

06 - 08 ธันวาคม 2562

11,900.-

14,900.-

13,900.-

4,500.-

20+1 TL

13 - 15 ธันวาคม 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

20 - 22 ธันวาคม 2562

9,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

27 - 29 ธันวาคม 2562

12,900.-

15,900.-

14,900.-

4,500.-

20+1 TL

31 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562

12,900.-

15,900.-

11,900.-

4,500.-

20+1 TL

** ทารก อายุไม่เกิน 2 ปี  ราคา  7,900.- บาท / นั่งตักผู้ใหญ่ (ไม่มีที่นั่งแยก) **


 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ