Tour Exotic

แชงกรีลา คุณหมิง ลี่เจียง (SSH)
คุนหมิง...ขนมไข่ปลา ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU) ราคาเริ่มต้น 22999 บาท
ประเทศ :: ประเทศจีน
สายการบิน :: CHINA EASTERN (MU)
วันเดินทาง :: 1/11/2562 - 31/12/2562
22,999 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

คุนหมิง...ขนมไข่ปลา ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน (MU) ราคาเริ่มต้น 22999 บาท

 

 

  • ทัวร์จีน ทัวร์ลี่เจียง..หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”
  • ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง...วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน สวนน้ำตก ทัวร์ต้าหลี่...เมืองโบราณต้าหลี่ ทัวร์จงเตี้ยน...โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ทัวร์ลี่เจียง...เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) สะพานแก้วลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้ปลาแซลมอน
  • นอนโรงแรม 4 ดาว

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2562

23,999 บาท

23,999 บาท

4,000 บาท

19,999 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2562

**เพิ่มพีเรียด**

22,999 บาท

22,999 บาท

4,000 บาท

19,999 บาท

วันที่ 4-9 ธันวาคม 2562

(วันพ่อแห่งชาติ)  

24,999 บาท

24,999 บาท

4,000 บาท

19,999 บาท

วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562

**เพิ่มพีเรียด**

23,999 บาท

23,999 บาท

4,000 บาท

19,999 บาท

วันที่ 20-25 ธันวาคม 2562

**เพิ่มพีเรียด**

23,999 บาท

23,999 บาท

4,000 บาท

19,999 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม-2 มกราคม 2563

(วันขึ้นปีใหม่)  (SOLDOUT)

27,999 บาท

27,999 บาท

4,000 บาท

19,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม-3 มกราคม 2563

(วันขึ้นปีใหม่)

27,999 บาท

27,999 บาท

4,000 บาท

19,999 บาท

 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ