Tour Exotic

CHINA จางเจียเจี้ย (SSH)
จีน บินตรงจางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน (CZ) ราคาเริ่มต้น 24999 บาท
ประเทศ :: ประเทศจีน
สายการบิน :: CHINA SOUTHERN (CZ)
วันเดินทาง :: 1/11/2562 - 30/03/2563
24,999 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

จีนบินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว

4 วัน 3 คืน (CZ) ราคาเริ่มต้น 24999 บาท

 

  • ทัวร์จีน ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย \"ดินแดนอัศจรรย์ ภูเขาอวตาร\" ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง

  • ทัวร์จีน ทัวร์ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว โชว์เชียนกู่ฉิง อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารแส้ม้าทอง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ..หมูแดงสไตล์กวางเจา, เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งทอด, บุฟเฟ่ต์หม้อไฟเห็ด, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, หม้อไฟทะเลรวมมิตร

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 (SOLDOUT)

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2562

(วันพ่อแห่งชาติ)(SOLDOUT)

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2562

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562 (SOLDOUT)

26,999 บาท

26,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 8-11 มกราคม 2563 (SOLDOUT)

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 31 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2563

**เพิ่มพีเรียด**

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563

**เพิ่มพีเรียด**

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563

(วันมาฆบูชา)(SOLDOUT)

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

(SOLDOUT)

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 5-8 มีนาคม 2563

**เพิ่มพีเรียด**

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 17-20 มีนาคม 2563

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 25-28 มีนาคม 2563

**เพิ่มพีเรียด**

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ