Tour Exotic

TAIWAN (IT)
Taiwan Taroko ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน ราคาเริ่มต้น 15900 บาท
ประเทศ :: ประเทศไต้หวัน
สายการบิน :: NOK SCOOT (XW)
วันเดินทาง :: 1/11/2562 - 23/03/2563
15,900 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

Taiwan Taroko
ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี
5วัน3คืน ราคาเริ่มต้น 15900 บาท

สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน

เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ

กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน

กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต                                                        

เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

พักโรงแรม:ไทเป 2คืน+โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG


กำหนดการเดินทาง ตุลาคม62-มีนาคม63

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก2-6ปี ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

24-28 ตุลาคม 62

15,900

 

ไม่มีราคาเด็ก

Infant 5,000฿

4,500

30

26-30 ตุลาคม 62

15,900

4,500

30

30ตุลาคม-3พฤศจิกายน 62

16,900

4,500

30

31ตุลาคม-4พฤศจิกายน 62

15,900

4,500

30

7-11 พฤศจิกายน 62

15,900

4,500

30

14-18 พฤศจิกายน 62

15,900

4,500

30

21-25พฤศจิกายน 62

15,900

4,500

30

28พฤศจิกายน-2ธันวาคม 62

16,900

4,500

30

5-9 ธันวาคม 62

18,900

4,500

30

12-16 ธันวาคม 62

16,900

4,500

30

19-23 ธันวาคม 62

16,900

4,500

30

26-30 ธันวาคม 62

19,900

4,500

30

2-6 มกราคม 63

16,900

4,500

30

9-13 มกราคม 63

16,900

4,500

30

16-20 มกราคม 63

16,900

4,500

30

30มกราคม-3กุมภาพันธ์63

16,900

4,500

30

6-10 กุมภาพันธ์ 63

18,900

4,500

30

13-17 กุมภาพันธ์ 63

16,900

4,500

30

20-24 กุมภาพันธ์ 63

16,900

4,500

30

27กุมภาพันธ์-2มีนาคม 63

16,900

4,500

30

5-9 มีนาคม 63

16,900

4,500

30

12-16 มีนาคม 63

16,900

4,500

30

19-23 มีนาคม 63

16,900

4,500

30


 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ