Tour Exotic

ตะลุยหิมะTURKEY FROZEN (PRO.B)
TURKEY FROZEN ตะลุยหิมะที่Uludag Ski Center 8วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 32900 บาท
ประเทศ :: ประเทศตุรกี
สายการบิน :: Ukraine International Airlines (PS)
วันเดินทาง :: 1/11/2562 - 31/03/2563
32,900 บาท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ Download

รายละเอียดโปรแกรม

TURKEY FROZEN
ตะลุยหิมะที่Uludag Ski Center
8วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น 32900 บาท

 

-      พิเศษ*** พัก โรงแรม 5 ดาว 1 คืน

-      พิเศษ*** ทานอาหารจีน 1 มื้อ

-      พิเศษ*** ตะลุยสกี ที่ Uludag Ski Center เมืองบูร์ซา (Bursa)

-      พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร

-      ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)

-      เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง

-      ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake

-      นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก

-      ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

พักคู่ 1 ห้อง

ท่านละ

ผู้ใหญ่

3 ท่าน 1 ห้อง

ท่านละ

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

10 – 17 .. 62

 

32,900

32,900

32,900

31,900

6,900

17 – 24 .. 62

 

32,900

32,900

32,900

31,900

6,900

21 – 28 .. 62

 

32,900

32,900

32,900

31,900

6,900

10 – 16 .. 62

วันรัฐธรรมนูญ

34,900

34,900

34,900

33,900

6,900

21 – 28 .. 62

 

33,900

33,900

33,900

32,900

6,900

28 .. 62 – 04 .. 63

วัน

ขึ้นปีใหม่

37,900

37,900

37,900

36,900

6,900

18 – 25 .. 63

 

33,900

33,900

33,900

33,900

6,900

25 .. - 01 .. 63

 

32,900

32,900

32,900

31,900

6,900

08 – 15 .. 63

วันมาฆบูชา

34,900

34,900

34,900

33,900

6,900

08 – 15 มี.. 63

 

32,900

32,900

32,900

31,900

6,900

หนังสือเดินทางสัญชาติไทยไม่ต้องทำวีซ่าตุรกี

 

ค้นหา

ประเภทโปรแกรมทัวร์

ประเทศ

ช่วงราคา

ถึง

ช่วงเวลา

ถึง

Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ Exotic Travel บริการจองตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ